H.H.第三世多杰羌佛 詩詞歌賦 欣賞 《念奴嬌》

H.H.第三世多杰羌佛 詩詞歌賦 欣賞

念奴嬌

 

 

 

H.H.第三世多杰羌佛 詩詞歌賦 欣賞  《念奴嬌》

 

 

《念奴嬌》

頓入乾坤,大千界、萬壘坎坷雄立。百種風流縱輝煌,終歸一笑了結。

金紅報曉,晨鐘催月,一展娑婆迹。群生奔涯,恍然如煙化雪!

 

曾憶雲高昔歲,文武空門好,獅子震裂。三千患疾訪俺門,晝夜岐黃施絕。

百萬思頭,悠悠般若道,三界蕩擊。願平生事,盡為有情銷益。

 

 

H.H.第三世多杰羌佛 詩詞歌賦 欣賞  《念奴嬌》

 

  第三世多杰羌佛   辦公室   http://www.hhdcb3office.org

第三世多杰羌佛   辦公室的臉書   https://m.facebook.com/hhdcb3office/

   

# 多杰羌佛  # 第三世多杰羌佛   # 義雲高  #义云高  # 世界和平獎   # 世界佛教教皇   # 拿杵上座   # 多杰羌佛   # 菩提道損減增益法

這個網誌中的熱門文章

第三世多杰羌佛簡介

中國國際教育電視臺報導:南無第三世多杰羌佛住世

第三世多杰羌佛是什麼人?

第三世多杰羌佛認證事件  出版社發表嚴正聲明

義雲高(H.H.第三世多杰羌佛) 藝術成就 被列入美國國會紀錄

义云高大师早年被美一研究院聘为荣誉教授

世界各國國家郵政總局發行H.H.第三世多杰羌佛郵票

羌佛「枇杷」畫作再創天價 6平方英呎拍出1020萬美金

誰是第三世多杰羌佛 頂聖如來多杰羌佛第三世雲高益西諾布簡介

義雲高大師「威震」中國書畫史